Komplexní řešení bezpečnosti ISMS

V rámci projektu zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System) byly provedeny všechny analytické a dokumentační práce, které vyžadovala norma ČSN ISO/IEC 27001 a které tvoří cyklus neustálého zlepšování (PDCA).  V úvodní fázi byla provedena analýza aktuálního stavu informační bezpečnosti a posouzena shoda s požadavky normy. V dalších krocích byly realizovány všechny nezbytné procesní a dokumentační výstupy požadované normou – vymezení hranic ISMS, analýza rizik, bezpečnostní politika IS, Prohlášení o aplikovatelnosti, Plán zvládání rizik a bezpečnostní projekt. Následně byla vytvořena další bezpečnostní dokumentace zahrnující plány kontinuity, příručky pro uživatele a správce, plány auditů apod. Celý projekt se týkal nejen vlastní burzy, ale zahrnoval také všechny její dceřiné společnosti.

Kontaktujte nás!