Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., které definuje způsob zpracování Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, mj. požaduje provést identifikaci možných ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury. Tento požadavek naplňovalo provedení analýzy rizik pro důležitá aktiva přenosové soustavy zahrnující vedení, elektrické stanice i dispečinky. Pro jednoduchost a přehlednost byla vybrána metodika provedení analýzy s využitím nástroje RISKAN, který byl vyvinut firmou T-SOFT. V souladu s požadavky právních předpisů se provádí každé 2 roky revize této analýzy.

Kontaktujte nás!