Czech POINT – zabezpečení přístupu do systému

Pro zabezpečení přístupu do systému Czech POINT byly vybrány hardwarové USB tokeny SafeNet iKey 4000. USB tokeny neboli bezpečné klíče spolu s obslužným softwarem poskytují systému možnost silné autentizace pomocí něčeho, co uživatel vlastní (token) a něčeho, co uživatel zná (PIN k tokenu), a tím zvyšují ochranu systému, který obsluhuje citlivé osobní údaje. I při velkém množství obcí a různorodosti jejich IT prostředí se vyskytlo minimum technických problémů a i ty byly úspěšně vyřešeny. Ověřování implementace probíhalo do konce února 2009 a bylo potvrzeno, že řešení splňuje vysoké nároky na něj kladené.

Kontaktujte nás!