Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Zpracování analýzy rizik pro potřeby Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.

Kontaktujte nás!