RMIS – IS kontroly a řízení rizik měst Jelgava a Siauliai

Hlavním cílem této přeshraniční spolupráce bylo vybudování společné komplexní, efektivní a plně interoperabilní platformy pro podporu krizového řízení mezi sousedními městy Lotyšské a Litevské republiky. Podstatou celého projektu byla optimalizace funkčnosti systému krizového řízení za pomoci technických nástrojů a prostředků, které byly integrovány do společného řídicího centra v obou městech. Jednoznačně nejnáročnějším aspektem celého projektu byla výrazná rozdílnost právního, kulturního, ale i jazykového prostředí a jejich následná společná harmonizace tak, aby si všichni zainteresovaní rozuměli, a to jak terminologicky – odborně, tak i lingvisticky.

Kontaktujte nás!