Cross Compliance – systém pro řízení vyplácených dotací zemědělcům

Cílem projektu Cross Compliance bylo vybudovat funkční systém, který by v jednom centralizovaném místě poskytoval Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu potřebné informace k rozhodnutí o výši vyplácené dotace. Celý projekt byl náročný na řízení a koordinaci všech prací. Na straně zákazníka se týkal 9 subjektů a na straně subdodavatelů 15 firem. Naše práce spočívala především v integrační činnosti (analýzy, návrhy řešení), následné koordinaci všech subdodavatelů a subjektů zákazníka. Zajišťovali jsme také dodávku HW a v neposlední řadě i vývoj nových částí systému

Kontaktujte nás!