eAGRI – interní a veřejný portál Ministerstva zemědělství

Portál eAGRI představuje oficiální stránky Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací, umístěné na eagri.cz. Portál eAGRI slouží jako informační zdroj pro veřejnost, ale poskytuje informace a datové zdroje i pro interní potřeby uživatelů resortu. Hlavním cílem portálu eAGRI bylo soustředit informační zdroje z celého resortu zemědělství na jedno místo a přitom zachovat decentralizovanou správu jednotlivých informačních oblastí.

Kontaktujte nás!