IS pro zpracování prověrek

IS pro podporu zpracování bezpečnostních prověrek osob a organizací podle zákona 412/2005 Sb. Systém pokrývá podporu celého procesu bezpečnostního řízení od přijetí žádosti o vydání osvědčení až po ukončení řízení. Součástí systému je evidence veškeré přijaté a odeslané korespondence vztahující se k bezpečnostnímu řízení, dokumenty vznikající v rámci řízení jsou vytvářeny dle předdefinovaných šablon přímo v systému. Systém podporuje sledování zákonných lhůt. Nedílnou součástí je archivace a následná skartace bezpečnostních spisů.

Kontaktujte nás!