POSIM – POvodňový SIMulátor

POvodňový SIMulátor slouží pro demonstraci a modelování stavů a dopadů vleklých povodní. Aplikace nabízí práci ve dvou základních režimech – aktuální stav a simulace. Program byl vytvořen pro Katedru logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro zajištění atraktivní a názorné výuky této problematiky.

Kontaktujte nás!